Dwie sesje warsztatowe za nami

17 października poprowadziliśmy dwie sesje warsztatów pt. Czy warto być przedsiębiorczym? Odpowiedzi na to pytanie szukaliśmy razem z uczniami Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum”. Z naszą pomocą uczniowie trzecich klas nie tylko odkryli, jakie są zalety bycia przedsiębiorczym na rynku pracy, ale również dowiedzieli się, jak instytucje rynku pracy wspierają przedsiębiorczość młodych ludzi.

Rozpoczynamy testowanie modelu „Lokalnego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości”

Rozpoczynamy testowanie modelu „Lokalnego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości”, który swoją ofertę kieruje wyłącznie do osób młodych. Miejscem testowania są Siemianowice Śląskie, a utworzony w tym mieście ośrodek działa pod nazwą „Smaki biznesu”. Zapraszamy do zainteresowania się naszą ofertą zarówno osoby planujące założenie własnej firmy, jak i te, które już są przedsiębiorcami. Będziemy promować kompetencje przedsiębiorcze również wśród młodzieży, która w najbliższym czasie wejdzie na rynek pracy i będzie poszukiwać pracodawcy. Nasze działania kierujemy do osób urodzonych w latach 1990 – 1999.

Innowacja społeczna „Lokalne Ośrodki Wspierania Przedsiębiorczości” jest testowana w ramach projektu grantowego „Akcja Inkubacja” realizowanego przez ECORYS Polska Sp. z o.o. w partnerstwie z Uniwersytetem SWPS.

„Wsparcie prawne dla start-upów” – start programu pilotażowego PARP

Do 17 października 2017 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyjmuje wnioski w ramach programu pilotażowego „Wsparcie prawne dla star-upów”. Program jest adresowany do nowopowstałych małych i średnich przedsiębiorstw. Wsparcie będzie udzielane jako usługa doradcza. Jej zakres to realizacja procesu inwestycyjnego i/albo analiza umowy inwestycyjnej. Wnioskodawca może uzyskać wsparcie na sfinansowanie usług doradczych do 10 tys. zł brutto (niezależnie od liczby złożonych wniosków). Regulamin naboru wniosków jest dostępny na http://www.parp.gov.pl/attachments/article/49612/Regulamin.pdf