Rozpoczynamy testowanie modelu „Lokalnego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości”

Rozpoczynamy testowanie modelu „Lokalnego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości”, który swoją ofertę kieruje wyłącznie do osób młodych. Miejscem testowania są Siemianowice Śląskie, a utworzony w tym mieście ośrodek działa pod nazwą „Smaki biznesu”. Zapraszamy do zainteresowania się naszą ofertą zarówno osoby planujące założenie własnej firmy, jak i te, które już są przedsiębiorcami. Będziemy promować kompetencje przedsiębiorcze również wśród młodzieży, która w najbliższym czasie wejdzie na rynek pracy i będzie poszukiwać pracodawcy. Nasze działania kierujemy do osób urodzonych w latach 1990 – 1999.

Innowacja społeczna „Lokalne Ośrodki Wspierania Przedsiębiorczości” jest testowana w ramach projektu grantowego „Akcja Inkubacja” realizowanego przez ECORYS Polska Sp. z o.o. w partnerstwie z Uniwersytetem SWPS.

„Wsparcie prawne dla start-upów” – start programu pilotażowego PARP

Do 17 października 2017 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyjmuje wnioski w ramach programu pilotażowego „Wsparcie prawne dla star-upów”. Program jest adresowany do nowopowstałych małych i średnich przedsiębiorstw. Wsparcie będzie udzielane jako usługa doradcza. Jej zakres to realizacja procesu inwestycyjnego i/albo analiza umowy inwestycyjnej. Wnioskodawca może uzyskać wsparcie na sfinansowanie usług doradczych do 10 tys. zł brutto (niezależnie od liczby złożonych wniosków). Regulamin naboru wniosków jest dostępny na http://www.parp.gov.pl/attachments/article/49612/Regulamin.pdf