„Wsparcie prawne dla start-upów” – start programu pilotażowego PARP

Do 17 października 2017 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyjmuje wnioski w ramach programu pilotażowego „Wsparcie prawne dla star-upów”. Program jest adresowany do nowopowstałych małych i średnich przedsiębiorstw. Wsparcie będzie udzielane jako usługa doradcza. Jej zakres to realizacja procesu inwestycyjnego i/albo analiza umowy inwestycyjnej. Wnioskodawca może uzyskać wsparcie na sfinansowanie usług doradczych do 10 tys. zł brutto (niezależnie od liczby złożonych wniosków). Regulamin naboru wniosków jest dostępny na http://www.parp.gov.pl/attachments/article/49612/Regulamin.pdf