Przedstawiliśmy w menu Smaków biznesu ofertę warsztatów organizowanych w szkołach. W trakcie zajęć chcemy was przekonać, że w życiu warto być przedsiębiorczym. Nawet wówczas, gdy nie chcesz być przedsiębiorcą. Jeżeli brałaś lub brałeś udział w takim spotkaniu i masz ciągle pytania, na które nie dostałeś odpowiedzi, to możemy zaproponować ci udział w spotkaniach indywidualnych.

Wszyscy wiemy, że praca – poza przyjemnością i możliwością rozwoju – powinna również dawać satysfakcję finansową.

W tej części menu, która dotyczy rynku pracy, napisaliśmy, że to taki sam rynek, jak każdy inny, tylko handluje się na nim nie pomidorami, samochodami czy kredytami, ale gotowością do wykonywania pracy z wykorzystaniem posiadanej wiedzy i umiejętności. Jeżeli można zarabiać na pomidorach i samochodach, to dlaczego nie można zarabiać na swojej wiedzy i umiejętnościach? Można, tylko trzeba umieć je sprzedawać.

Podczas spotkań indywidualnych nasz doradca pomoże ci opisać twoje mocne strony i wskaże, jak możesz je rozwijać. Wielką zaletą zajęć indywidualnych jest możliwość mówienia. Indywidualny wywiad, czyli rozmowa z osobą, której nie znasz i która ciebie nie zna, to wspaniała okazja do pobudzenia samego siebie do aktywności, celowego myślenia i działania w kierunku przyszłości (planowania).

Z naszych doświadczeń wynika, że młodzi ludzie często nie myślą o przyszłości. Nie poruszają też tego tematu z rówieśnikami, a z rodzicami nie chcą o tym rozmawiać. W rezultacie nie mają pomysłu na siebie. Wywiad przeprowadzany z zachowaniem wymogów poufności może być okazją do przemyślenia tych spraw, nazwania swoich marzeń, oczekiwań, potrzeb, ale też problemów. Twój rozmówca nie będzie o tobie nic wiedział. Musisz podjąć pewien wysiłek, by uporządkować wiedze na swój temat. Przedstawić ją w sposób wiarygodny i przemyślany. Sam zaczniesz sobie zadawać pytania i na nie odpowiadać. Nauczysz się nazywać swoje obawy.

Jeżeli będziesz świadomy swoich mocnych i słabych stron, to będziesz miał pewność, co chcesz sprzedać na rynku pracy. A to warunek konieczny dokonania uczciwej transakcji. Będziesz również przekonujący dla potencjalnego kupującego, czyli dla pracodawcy. Twoja świadomość swojej wartości i umiejętność dyskusji mogą go przekonać do podjęcia rozmowy o możliwości ograniczenia słabych stron (np. zaproponuje ci staż, udział w szkoleniu itp.). Wynegocjujecie dobre warunki transakcji. A to oznacza, że zaczniesz zarabiać. Warto przygotować się do tej ważnej rozmowy już dużo wcześniej. Spotkania indywidualne w Smakach biznesu właśnie temu służą.

Na etapie pilotażowej działalności naszego ośrodka z indywidualnego wsparcia doradców możesz skorzystać pod warunkiem, że weźmiesz wcześniej udział w warsztatach grupowych organizowanych w szkole.