Co to jest?

Jest to projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który realizuje Centrum Szkoleniowo-Doradcze Dr Kurnicki sp.k. w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Siemianowicach Śląskich. Jego celem jest pomoc mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom w rozwoju firm poprzez rozwój pracowników. W ramach projektu przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie na szkolenie dla swojego pracownika.

Kto może skorzystać z projektu?

Z pomocy przewidzianej w projekcie mogą skorzystać wyłącznie wyłącznie przedsiębiorstwa sektora MMŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa), które prowadzą działalność na obszarze województwa śląskiego.

Co można otrzymać?

Przedsiębiorca może uzyskać środki na dofinansowanie usług rozwojowych (szkolenia, studia podyplomowe, doradztwo) dla swoich pracowników i kadry zarządzającej w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych.

Jakiej wysokości dofinansowania można otrzymać?

Dofinansowanie pojedynczej usługi rozwojowej nie przekracza co do zasady 50% kosztów tej usługi rozwojowej i różnicuje się w zależności od wielkości przedsiębiorstw:

  • 50% – poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw średnich, z możliwością zwiększenia dofinansowania, jeśli zostaną spełnione warunki dodatkowe, lecz nie więcej niż 80%,
  • 70% – poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw małych, z możliwością zwiększenia dofinansowania, jeśli zostaną spełnione warunki dodatkowe, lecz nie więcej niż 80%,
  • 80% – poziom dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw – nie ma możliwości udzielenia dofinansowania powyżej 80% wartości usługi rozwojowej.
Jak się zgłosić?

Nabór rozpoczął się 02.10.2017 r. i jest ciągły, czyli można składać wnioski o pomoc przez cały czas trwania projektu. Projekt trwa do 31.05.2023 r.

Na stronie projektu w zakładce „Dokumenty do pobrania” znajduje się regulamin projektu oraz formularze zgłoszeniowe – dla przedsiębiorcy oraz dla osoby, która będzie brała udział w usłudze rozwojowej. Są tam również wzory innych dokumentów, które należy dostarczyć, żeby zakwalifikować się do projektu.

Jak uzyskać więcej informacji?

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w projekcie uzyskają szczegółowe informacje w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy znajdującym się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich.

Osoby do kontaktu: Sylwia Cichy tel. 32/765-16-52 (pokój nr 04), Aleksandra Nowojska tel. 32/765-35-94 (pokój nr 013).

Dokumenty:

Dokumentacja projektowa jest dostępna w zakładce dokumenty do pobrania na stronie projektu http://www.dr-kurnicki-psf.eu/index.php

Dokumenty pomocnicze:

Instrukcja Użytkownika Bazy: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/helps/help-browser

Najczęściej zadawane pytania http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/baza-wiedzy/faq