Jesteś przedsiębiorcą i prowadzisz własną firmę. Zrealizowałeś zapewne swoje marzenie o niezależności. Jesteś swoim szefem, sam sobie wydajesz polecenia, sam się nagradzasz i sporadycznie jesteś skłonny się ukarać. Możesz robić to, co chcesz, kiedy chcesz i jak chcesz. Tylko czasami… masz już dość tej samodzielności. Tego, że nie ma się z kim podzielić zadaniami i odpowiedzialnością. Tego, że o wszystkim musisz sam pomyśleć i o wszystkim musisz pamiętać. Wymarzona samodzielność zamienia się w poczucie osamotnienia, pozostawania bez pomocy i dobrej rady. Tak trudno być ekspertem od wszystkiego! Nie chcesz już odkrywać Ameryki i uczyć się na własnych błędach? Zauważasz, że inni przedsiębiorcy są dla ciebie nie tylko konkurencją, ale też partnerem, mogą dzielić się doświadczeniami i wspierać. Jesteś pewien, ze macie wiele wspólnych potrzeb i problemów?

To znak, że trzeba pomyśleć o współpracy!

Smaki biznesu są inicjatorem powołania w Siemianowicach Śląskich Rady Młodych Przedsiębiorców.

Zadaniem inicjatora nie jest określanie zadań Rady ani jej celów. Na spotkaniach sieciujących, które są zaplanowane jesienią 2017 roku (dwa spotkania) przedstawimy pomysł po wołania Rady i otworzymy dyskusje lokalnego środowiska młodych przedsiębiorców na temat potrzeby współpracy i zadań, które rada powinna realizować.

Jeśli nasz pomysł spotka się z zainteresowaniem siemianowickich młodych przedsiębiorców, to udzielimy wsparcia organizacyjnego dla jego realizacji.

Smaki biznesu będą zbierać kandydatury osób, które chcą włączyć się w działania Rady. Pomożemy również opracować informację zawierającą opis kandydata i tematy, które są dla niego ważne. To pomoże w wyborze członków Rady.

Istnieją dwa możliwe rozwiązania organizacyjne:

  • Głosowanie on-line wszystkich chętnych

Jest to rozwiązanie łatwe organizacyjnie i możliwe stosunkowo szybko do zrealizowania. Trzeba bardzo precyzyjnie wskazać słabe punkty takiego głosowania. Po pierwsze, nie ma żadnej możliwości ustalenia, przez kogo dany kandydat został wybrany, czyli kogo reprezentuje. Po drugie, działalność tak wybranej Rady będzie trudna do kontroli i oceny, bo grono siemianowickich młodych przedsiębiorców nie będzie miało możliwości rozliczania Rady. Po trzecie, takie rozwiązanie osłabia mandat Rady. Głos jej przedstawicieli zawsze będzie traktowany przez inne firmy, urzędy i organizacje, jako głos poszczególnych osób, a nie konkretnego grona

  • Powołanie Klubu Młodego Przedsiębiorcy i wybór wewnątrz Klubu

Taki tryb wyboru władz Rady pozwala wyeliminować praktycznie wszystkie wyżej wskazane problemy. Wymaga jednak przeprowadzenia długotrwałych działań związanych z powołaniem Klubu, przyjęciem jego dokumentów, wyznaczeniem zakresu działania itp. Następnie członkowie klubu mogą uzyskać po jednym głosie i oddać go w tajnych wyborach członków Rady.

Na tym etapie nie przesądzamy, które rozwiązanie zostanie wybrane. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do dyskusji o naszej inicjatywie. Pierwszą okazją będzie spotkanie sieciujące, którego termin podamy na stronie Smaków biznesu z wyprzedzeniem.